Reflexió estratègica i organitzacional Celobert

Client

Celobert

Període d'execució

2021-2022

Serveis

Reflexió estratègica i organitzacional

El repte

El repte ha consistit en elaborar el marc estratègic 2022 – 2025 i actualitzar la missió, visió i valors a la realitat actual de la cooperativa

Descripció

Celobert és una cooperativa que promou la transició ecològica i el dret a l’habitatge a través d’un urbanisme, arquitectura i enginyeria compromeses amb les persones i el territori. Fan projectes de rehabilitació i obra nova, disseny de polítiques d’habitatge i planificació d’actuacions en el territori 

El projecte realitzat per Hobest sorgeix de la necessitat de l’empresa de dotar-se d’un marc estratègic per orientar les prioritats de la cooperativa en els propers anys. Tanmateix, aquesta demanda arriba en un context marcat per un factor organitzacional important: un procés d’incorporació de noves persones sòcies i de creixement de l’equip en els darrers anys. Per tant, ha sigut important crear les condicions perquè el procés comptés amb la participació de tot l’equip, i que el resultat final respongués a les necessitats i motivacions del conjunt de membres de la cooperativa.  

Per altra banda, s’ha vist la necessitat d’actualitzar la raó de ser de Celobert, per adaptar-la al moment actual del projecte. Durant la part final del procés, un cop obtinguts els resultats clau del marc estratègic, s’ha reescrit la missió, visió i valors donant una nova identitat a la cooperativa a partir de la qual desplegar l’estratègia comunicativa.

En aquesta notícia en podreu veure part dels resultats.

Testimonis

Núria Colomé

La forma de colaborar ha permitido que el equipo haya crecido y se haya creado una visión compartida que ayude al día a día y a las decisiones estratégicas. 

Núria Colomé

Arquitecta y coordinadora en Celobert SCCL

Etiquetes

Reflexió estratègica