Essència Hobest

L’organizació són les seves persones

Practiquem una consultoria propera, artesana, compromesa i amb una base conceptual pròpia

Acompanyem les organitzacions a construir bases sòlides a través de significats compartits “d’allò que som” (del que és l’organització) i “d’allò que volem ser” (del que vol ser l’organització).

Ajudem a construir el futur, avançant en el trànsit des d’allò que som vers allò que volem ser.

Ens caracteritza, en certa manera, allunyar-nos dels discursos de moda. Vivim les organitzacions amb què col·laborem. Aprenem d’elles i amb elles. I d’aquest aprenentatge en queda un pòsit, de més de 25 anys, de coneixement tàcit i també d’una tasca de divulgació i elaboració amb què volem contribuir a la transformació organitzacional i social.

Organitzacions humanes

Ajudem a desenvolupar organitzacions més humanes, més democràtiques i participatives

On les persones ens relacionem d’igual a igual, amb respecte, reconeixent-nos el valor mutu, amb formes de comunicació eficaces, posant de manifest la potència del treball cooperatiu.

Construint i desenvolupant models de governança, gestió i organització basats en l’autonomia i l’autogestió de persones i d’equips. Tot això amb l’articulació d’espais i el desenvolupament de dinàmiques que garanteixin la coordinació, la visió global i la protecció i el desenvolupament del projecte comú.

El dia a dia ens demostra que treballant així les persones som més lliures, més justes, més responsables, més creatives, ens sentim millor i trobem més sentit a allò que fem.

I que, a més, és una manera òptima de desenvolupar el potencial col·lectiu d’una organització, és a dir:

Assegurar-ne la viabilitat i futur.

Posar les persones al centre per desplegar-ne el potencial i afavorir-ne el benestar. Generar ocupació digna i realització a la feina.

Oferir productes i serveis de màxima qualitat i que responguin de manera òptima a les necessitats d’aquells a qui van dirigits.

Per tot això, l’experiència ens confirma que contribuïm a la transformació social a través de la transformació organitzacional