Consultoria organitzacional

Acompanyem les organitzacions en la seva construcció col·lectiva perquè esdevinguin més lliures, vives, humanes i capaces
Així contribuïm a la transformació social

A través dels nostres serveis de consultoria organitzacional contribuïm a innovar les dinàmiques de treball d’empreses i organitzacions.

Apostem per formes de gestió que promouen l’aprenentatge, l’autonomia i l’autogestió de persones i equips.

Som una consultora organitzacional que acompanya les organitzacions en els seus processos de desenvolupament activant canvis reals.

Ho aconseguim amb un enfocament conceptual i una metodologia d’intervenció contrastats per la nostra trajectòria i experiència.

serveis de consultoria organitzacional

Reflexió estratègica i organitzacional

Acompanyem les organitzacions i empreses a definir col·lectivament el que volen ser: àmbit estratègic i organitzatiu.

Desenvolupament organitzacional

Acompanyem organitzacions i equips a avançar cap al que volen ser: transformació organitzacional, governança democràtica, facilitació, coaching…

Coneixement i formació

Oferim processos formatius vius, a més de xerrades i d’espais d’experimentació amb la nostra base conceptual.

Tots els nostres serveis els podem oferir en format presencial, online o combinat

Què ens fa singulars?

participació

Processos àmpliament participatius, construint i dissenyant conjuntament amb les persones de l’organització.

Visió externa i experta

Aportem nous conceptes i enfocaments d’innovació organitzativa i sistemes avançats de gestió i treball amb una base conceptual d’elaboració pròpia.

Consultoria artesana

Ens basem en la proximitat i la confiança, ens adaptem a les característiques i necessitats de cada organització.

àmplia trajectòria

Àmplia experiència en acompanyar processos de transformació organitzacional en múltiples empreses i organitzacions de diferents mides, sectors i característiques. També en consultoria estratègica, de gestió i desenvolupament organitzatiu.

Transformació profunda i real

Parem atenció a la globalitat de l’organització i incidim en les seves estructures i dinàmiques internes.

Intervenció viva

Ens basem en l’avaluació i la reorientació contínues, en parar atenció a allò que emergeix, en identificar i activar palanques de canvi, l’aprendre fent.

orientació a l’acció

Promovem la implementació d’accions immediates, realistes, assumibles i que vagin fent avançar l’organització cap a l’escenari desitjat.

Sentit, satisfacció i cooperació

Orientem els processos des d’una filosofia en què les persones s’apropien del seu treball i la seva organització trobant així un sentit i una satisfacció més grans tot desenvolupant el seu potencial natural cap a la cooperació.