Desenvolupament organitzacional

Acompanyem organitzacions i equips a avançar cap a allò que volen ser

Impuls i activació de nous sistemes i enfocaments de gestió i treball orientats cap a una gestió eficaç i corresponsable de l’organització.

Orientació, seguiment i desplegament de l’estratègia.

Desenvolupament i activació de nous equips o nous rols i funcions.

Reflexió sobre les pròpies funcions de l’equip o òrgan i la seva pròpia dinàmica de funcionament.

Transformació organitzacional

Acompanyem les organitzacions en els seus processos de desenvolupament i implantació de canvis cap a sistemes i enfocaments de treball, gestió i direcció que es caracteritzin per dinàmiques eficaces i eficients basades en una comunicació interna fluida i gestió participativa.

Governança democràtica

Processos per a la incorporació de la gestió democràtica a les organitzacions, per incrementar la capacitat de participació i de decisió de les persones i equips.

Acompanyament a òrgans de direcció

Per cobrir les diferents necessitats que sorgeixen al llarg de la vida de les organitzacions: suport per a equips directius, equips de coordinació, consells rectors de cooperatives, consells d’administració, òrgans de govern, etc.

Acompanyament a persones i equips

Per a cada persona o equip que ho necessiti, oferim la nostra experiència i desenvolupament conceptual des de la proximitat, la confiança i un enfocament artesanal.

Facilitació d’equips i coaching

Processos orientats a catalitzar canvis basant-nos en la generació d’espais on gestionar el conflicte i la presa de consciència sobre el propi equip o organització d’una manera sana i constructiva.

Necessites més informació?

Tots els nostres serveis els podem oferir en format presencial, online o combinat