Avís legal

Identificació de la titular de la Web

En compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es fa constar com la titular dels llocs web hobest.es, hobest.cat i hobest.eus (d’ara endavant, els Llocs web Hobest) les dades identificatives exigides per la referida norma:

 • Titular: CONSULTORES HOBEST SL
 • Domicili social: Errekabea, 2 HONDARRIBIA (20280)
 • CIF: B48806806
 • Adreça de correu electrònic: centralh@hobest.es
 • Telèfon: 671 775 141
 • Inscrita al Registre Mercantil de Gipuzkoa. Tom 2628, Full SS-35997

Així mateix es fa constar que hi ha un acord de col·laboració de les empreses integrants del grup Hobest (d’ara endavant, HOBEST) perquè els Llocs web Hobest siguin utilitzats i administrats per les empreses que componen HOBEST i que són: CONSULTORES HOBEST SL i HOBEST SCCL . Per a més transparència, es fan constar també les dades identificatives de HOBEST SCCL:

 • NIF: F65269276
 • Domicili social: C/ Casp, 43 Bx BARCELONA (08010)
 • Adreça de correu electrònic: hobest@hobest.cat
 • Telèfon: 625 722 753
 • Inscrita al Registre de Cooperatives de Catalunya: número d’assentament 1 del full d’inscripció 13850