Disseny, dinamització i relatoria de les sessions participatives desenvolupades en el marc del “Programa d’innovació i qualitat del servei d’ajuda a domicili“.

Client

Diputació de Barcelona

Període d'execució

Juny - octubre 2022

Serveis

Coneixement i formació

El repte

Obtenir informació i fer co-particíp al personal tècnic dels ajuntaments i els consells comarcals de la província de Barcelona que participen dels espais d’innovació en la identificació dels reptes i les oportunitats del territori per transferir les tendències i bones pràctiques en l’atenció i el disseny de polítiques públiques vinculades al servei d’atenció domiciliària que es presenten en el marc dels espais organitzats.

Descripció

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social (actualment Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat) de la Diputació de Barcelona compta amb un “Programa d’innovació i qualitat del servei d’ajuda a domicili“ que inclou l’organització d’un seguit d’espais d’innovació cada any amb l’objectiu de promoure la reflexió, el debat i l’intercanvi entre professionals del territori al voltant de tendències innovadores en la prestació d’aquest servei, tant en altres països, com al nostre territori.

En aquest context, l’encàrrec fet a Hobest sccl. va ser dissenyar i dinamitzar un seguit de sessions participatives per escoltar les veus de les persones tècniques que participen d’aquests espais amb l’objectiu d’ajudar a aterrar les tendències i bones pràctiques identificades a la realitat de Catalunya i, concretament, de la província de Barcelona, així com fer un recull de les bones pràctiques que ja s’estaven duent a terme a nivell local.

A més, a partir de la informació obtinguda durant les sessions de treball l’equip d’Hobest va elaborar dos documents de relatoria que recullen una síntesi de les principals idees i propostes realitzades durant les sessions i un recull de les bones pràctiques identificades. Concretament, en l’edició del 2022 les temàtiques o reptes al voltant de les quals es va treballar en el marc dels espais d’innovació van ser les següents:

Etiquetes

Acompanyament d'equips, Facilitació d'equips