Facilitació a l’equip del Comissionat de Transició Digital

Client

Ajuntament de Barcelona

Període d'execució

2020

Serveis

Desenvolupament organitzacional

El repte

Facilitar un espai de treball en clau de diagnosi i proposta de millora sobre el funcionament de l’equip del comissionat tenint en compte la gran diversitat d’ens de l’ajuntament que configuren el Comissionat.

Descripció

Els objectius del procés de coaching consistien en: generar un espai de confiança on poder escoltar les diferents veus de l’equip del comissionat, afavorir un ambient de treball que permetés compartir sensacions i visions al voltant del projecte compartit, identificar línies de millora i, en definitiva, construir visió col·lectiva del projecte tot afavorint la cohesió de l’equip.

Testimonis

Michael Donaldson Carbón

Hobest va facilitar que les diferents visions de l’equip sobre els nostres projectes s’alineessin en una de compartida.

Michael Donaldson Carbón

Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona

Etiquetes

Conferències i tallers, Facilitació d'equips