Formació sobre els òrgans de govern de Som Energia

Client

Som Energia SCCL

Període d'execució

2022 - actualitat

Serveis

Coneixement i formació

El repte

Incrementar el grau de coneixement de les persones sòcies de la cooperativa dels òrgans de govern. Animar a les persones sòcies a presentar-se com a candidates a Consell Rector i Intervenció de Comptes

Descripció

Aquesta formació, titulada “Tot el que cal saber per formar part dels òrgans de govern de Som Energia” està adreçada a qualsevol persona sòcia de la cooperativa que tingui interès en conèixer el funcionament dels òrgans de govern, així com d’altres aspectes cooperatius de Som Energia. Des de Som Energia, sí que recomanem fer la formació en el cas de les persones sòcies que estiguin plantejant-se presentar-se a qualsevol dels dos òrgans. Per això, el curs es programa coincidint amb l’obertura de presentació de candidatures a Consell Rector i Intervenció de Comptes,

L’estructura de la formació es divideix en dos grans blocs:

Bloc 1: marc teòric. La primera part està formada per 4 sessions que donaran uns fonaments teòrics sobre cooperativisme, òrgans de govern i el cas de Som Energia.

Bloc 2: espais temàtics. La segona part de la formació consta de tres sessions pràctiques, plantejades com a espais de reflexió, i que, tot i estar vinculades a la teoria treballada en la primera part, tindran utilitat en si mateixes. És per això que estaran obertes a tota la base societària, sense necessitat de cursar la formació sencera.

Els objectius de la formació són:

  • Promoure una participació més diversa als òrgans de govern, per tal que hi estiguin representades les diferents veus presents a la base societària.
  • Incrementar el grau de coneixement de les persones sòcies que participin a la formació sobre Som Energia, així com el seu sentiment de pertinença a la cooperativa.
  • Conèixer els trets bàsics de l’òrgan societari de Consell Rector i la Intervenció de Comptes a les cooperatives.
  • Familiaritzar-se amb el funcionament i la dinàmica de treball dels òrgans de govern de Som Energia.

Testimonis

Yaiza Blanch

Saber millor què som i què volem com organització (…) Han entrat de ple en la nostra singularitat per facilitar el nostre propi procés d’organització i visualització.

Yaiza Blanch

Referent de l'equip de Cultura Societària de Som Energia

Etiquetes

Formació, Governança democràtica