Nou relat identitari d’AVANSÇA

Client

Avançsa

Període d'execució

2022

Serveis

Reflexió estratègica i organitzacional

El repte

Davant d’una necessitat inicial de redefinir la missió, visió i valors de l’empresa AVANÇSA, el projecte va requerir alhora la facilitació d’un espai per treballar la visió col·lectiva del projecte i així contribuir a la millora de la cohesió i motivació del propi equip. El repte del projecte el vam trobar a l’hora de casar la visió tècnica del projecte amb la visió política, en tant que empresa pública.

Descripció


AVANÇSA és una societat mercantil, íntegrament participada per la Generalitat de Catalunya, encarregada d’impulsar la reconversió industrial del país i donar suport tècnic, administratiu i econòmic a les empreses.

El 2021, des de la direcció general d’AVANÇSA, s’identifica la necessitat de revisar l’ideari de l’empresa amb la participació de tot l’equip tècnic. Des d’Hobest es proposen 3 sessions de treball per poder donar forma al nou relat i, alhora, aprofitar el moment per contribuir a donar sentit i significat a la visió de futur del propi projecte.

Testimonis

Josep Ma Vilarrubia

Cercàvem el relat identiari, i amb Hobest vam a anar més enllà, vam fer equip.

Josep Ma Vilarrubia

Director general d'Avançsa al Departament d'Empresa i Treball

Etiquetes

Facilitació d'equips