Reflexió estratègica i organitzacional Colectic

Client

Colectic, SCCL – Tecnologia per la transformació social

Període d'execució

2022-2023

Serveis

Reflexió estratègica i organitzacional

Reflexió estratègica i organitzacional Colectic

El repte

El repte ha consistit en elaborar el nou marc estratègic i definir un nou disseny organitzatiu de la cooperativa per donar resposta als nous reptes estratègic i al creixement viscut en els darrers anys 

Descripció

Colectic és un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social 

El projecte ha consistit en elaborar un marc estratègic de la cooperativa per als propers any i definir una nova organització per donar resposta als nous reptes estratègics identificats i al fort creixement que ha experimentat l’organització en els darrers temps. El procés ha tingut dues fases de treball. Durant la fase 1, s’han realitzat una sèrie de sessions plenàries amb tot l’equip de reflexió estratègica per definir el marc estratègic. Durant la fase 2, a partir dels reptes estratègics identificats, s’ha dissenyat una nova organització per donar resposta a l’estratègia definida amb les màximes garanties possibles. La nova organització també ha donat resposta al fort creixement dels darrers anys, on el sistema organitzatiu vigent havia esdevingut insuficient per la nova realitat de la cooperativa.  

Etiquetes

Reflexió estratègica, Reflexió organitzacional