Marc Estratègic – Alba 2020

Client

Grup Alba

Període d'execució

2016

Serveis

Reflexió estratègica i organitzacional

El repte

El repte del projecte consistia en realitzar un marc estratègic de l’associació Alba afavorint la participació de les diferents veus de l’entitat: des de les persones ateses i les seves famílies fins al personal tècnic, membres de la junta i altres agents amb qui l’entitat construeix comunitat.

Descripció

L’any 2016 l’associació Alba va iniciar el seu procés de reflexió estratègica amb Hobest per tal de d’orientar l’associació cap al nou horitzó 2020 i revisar el seu ideari: missió, visió i valors de l’entitat.

El procés va consistir en:

  • Alba Inspira: Un cicle de xerrades inspiracionals per obrir la ment en camps com les noves tecnologies, la responsabilitat social al territori i els drets de les persones.
  • Enquesta a famílies, professionals i persones sòcies i voluntàries de l’entitat
  • Consells de participació per donar veu a les diferents persones ateses a l’hora de dibuixar el model d’atenció que necessitaven
  • Grup motor de reflexió estratègica amb 40 professionals per identificar els eixos estratègics de l’entitat en els propers 4 anys i redefinir alhora la missió, visió i valors d’Alba.

Etiquetes

Marc estratègic