Reflexió estratègica i organitzativa – Totem MT

Client

Totem MT

Període d'execució

2021-2022

Serveis

Reflexió estratègica i organitzacional

El repte

Generar un espai de diàleg constructiu, on participen totes les persones de la cooperativa, per reflexionar col·lectivament sobre allò que som i què volem ser, partint del context de creixement que es viu i els reptes que això planteja. I prioritzar els primers passos per avançar cap a això.

Descripció

Totem MT és una cooperativa industrial de treball associat sense ànim de lucre on hi treballen al voltant de 30 persones. Ofereix un producte de desenvolupament propi dirigit a l’activitat de l’escalada molt ben valorat per la comunitat escaladora de tot el món.

L’important creixement dels darrers anys planteja reptes organitzatius i d’orientació estratègica. Així, el procés de reflexió respon a la necessitat de generar idees aglutinadores i d’ampli consens amb què orientar el rumb de la cooperativa i consolidar el seu desenvolupament. Participen en el procés de reflexió estratègica i organitzativa totes les persones treballadores, tant les sòcies com les que encara no ho són.

Totem MT és una cooperativa amb una clara intencionalitat de constituir-se en un model d’empresa social, que respongui a lògiques diferents de les imperants. Per això, al llarg del procés de debat ha adquirit una gran importància la reflexió al voltant dels valors. S’ha conclòs que els principis de la Carta de REAS recullen l’essència de Totem quant als valors, posant èmfasi en el feminisme i identificant pràctiques concretes en què es materialitzen els valors declarats.

Pel que fa al model organitzatiu, s’ha identificat la necessitat d’òrgans o espais de coordinació a diferents nivells i s’ha arribat a un disseny que respon a les necessitats estratègiques i organitzatives de l’activitat. Es tracta de desenvolupar dinàmiques organitzacionals no només coherents amb els propis valors, sinó que les pròpies dinàmiques impulsin el model d’empresa i els valors amb què ens identifiquem. Un dels reptes estratègics de Totem és constituir-se en referència de transformació social, demostrant que una altra manera de fer empresa i economia és possible.

Etiquetes

Marc estratègic, Reflexió estratègica, Reflexió organitzacional