Reflexió estratègica i organitzativa

Client

Arç Corredoria d'Assegurances, SCCL

Període d'execució

2022

Serveis

Reflexió estratègica i organitzacional

El repte

Elaborar el nou marc estratègic 2022-2025 de l’organització i revisar l’estructura organitzativa actual, detectant dificultats i oportunitats de millora, per tal de promoure un funcionament més àgil, eficaç i democràtic per al conjunt de l’organització. 

Descripció

Arç sccl. és una corredoria d’assegurances especialitzada al sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Compta amb una llarga trajectòria en la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries i és una empresa referent al seu sector, especialment a Catalunya.

El projecte realitzat per Hobest sorgeix de la necessitat de l’empresa de dotar-se d’un nou marc estratègic un cop finalitzat el període de vigència de l’anterior. Tanmateix, aquesta demanda arriba en un context marcat per un factor organitzacional important: un procés de relleu generacional degut a la jubilació de diverses persones fundadores de la cooperativa els darrers anys. Així, més enllà de definir i desenvolupar els continguts propis del marc estratègic, era important que al llarg del procés tinguéssim presents dos objectius més: d’una banda, la necessitat d’impulsar i articular nous lideratges dins de l’organització i, de l’altra , la importància de generar més proximitat i implicació per part del conjunt de persones sòcies respecte al projecte empresarial d’Arç. Per això, vam decidir dur a terme totes les sessions de treball del procés de reflexió estratègica comptant amb la participació de totes les persones sòcies de la cooperativa, donant lloc així a un marc estratègic l’elaboració del qual va ser íntegrament “viscuda” per la majoria. Així, buscàvem que les persones s’apropiessin, comprenguessin i identifiquessin amb el nou full de ruta de l’organització, de manera que tant la seva capacitat com la seva motivació per contribuir al desplegament fos més gran.

Finalment, cal destacar que el procés de reflexió estratègica va ser seguit d’un procés de reflexió organitzativa breu, malgrat que això no estigués inicialment previst com a part del projecte. I és que, com a resultat de la diagnosi organitzativa duta a terme durant el procés de reflexió estratègica i també del que va passar a les mateixes sessions de treball, es va veure la necessitat de repensar l’estructura organitzativa d’Arç per: d’una banda, articular i legitimar nous lideratges dins de l’organització i, d’altra banda, redistribuir tasques i funcions entre les diferents àrees de treball que permetessin a l’organització afrontar millor els reptes i els objectius que s’havien marcat en el nou marc estratègic 2022-2025.

Etiquetes

Acompanyament d'equips, Marc estratègic, Reflexió estratègica