Gestió

Entrada del blog

Cura amb l’estructura

Tenir cura de l’estructura organitzativa és una manera radical i altament eficaç de treballar les cures dins d’una organització. Tot i així tot allò que té a veure amb la gestió no sembla tenir una relació directa amb la cura… Seguir llegint

Publicats a altres mitjans

Claus organitzatives per a organitzacions transformadores

Al llarg de la nostra experiència hem comprovat que en organitzacions de grandària micro (diguem, de menys de 10 persones) no és gens excepcional que es desenvolupin formes organitzatives basades en l’autogestió d’una manera espontània o intuïtiva. (…) No obstant, quan l’organització creix en grandària o quan la seva activitat esdevé més complexa, les necessitats organitzatives creixen i el model de funcionament que donava bon resultat fins al moment comença a fallar. Seguir llegint

Publicats a altres mitjans

Trabajo en equipo y desarrollo organizacional

Sin una articulación real de la organización en equipos con significado pretender el trabajo en equipo no es más que una prédica en el desierto. (…) Existe una necesidad de generar contextos adecuados para el despliegue de las personas en las organizaciones. Seguir llegint

Publicats a altres mitjans

Ser innovadors per innovar

La idea de la innovació s’obre camí amb força en els plantejaments polítics i empresarials. Sembla la clau de la construcció del futur. Tanmateix, s’observa amb perplexitat que, per molt … Llegir més

Publicats a altres mitjans

Falacias de la participación

El presente artículo forma parte del libro “La empresa participativa: una visión sobre el papel de las personas en las organizaciones”, coescrito por las personas participantes en el Foro de Intercambio de Experiencias de Empresas Participativas que tuvo lugar en el País Vasco en el año 2003. El autor hace notar la redundancia o, mejor dicho, la falacia subyacente, al concepto de empresa participativa, ya que, toda empresa es, por su propia definición, participada. Seguir llegint